AWS Disaster Recovery Cheetsheet

တဖြည်းဖြည်းနဲ့ Downtime နည်းတဲ့စီကို navigate လုပ်သွားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။

ဆိုလိုတာကတော့ Backup & Restore က Downtime အများးဆုံးဖြစ်ပြီး Multi Site ကတော့ Downtime အနည်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ် ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။

အောက်ကပုံမှာလည်း ကြည့်နိုင်ပါတယ်။

Menu